DOÑA MANUELA MÉNDEZ RODRÍGUEZ


DON MARINO LAGO VIEIROS


DOÑA JULIA RAMOS TEJELO


DON MANUEL LÓPEZ RODRÍGUEZ


DOÑA BLANCA GONZÁLES LOSADA


DOÑA CONCHA FONTAL DÍAZ


DON JÓSE LUIS MARTÍNEZ ARZA


DOÑA DIGNA GÓNZALEZ GÓMEZ


DOÑA MERCEDES RODRÍGUEZ POL


DON MARÍA RODRÍGUEZ LÓPEZ


DOÑA TERESA CORTIÑAS VILA 


DOÑA ELISA DIEGO ORTIZ


DOÑA GLORIA PUGA MONTENEGRO


DOÑA ROSA ÁLVAREZ CASANOVA


  • BanderaEspana

  • BanderaInglaterra

  • BanderaFrancia

  • BanderaArabe